Botkyrka

Vi vill rikta ett stort tack till alla röstmottagare som arbetade i de allmänna valen 2018!


Nu påbörjar vi rekryteringen av röstmottagare inför Europaparlamentsvalet 26 maj 2019 

Söndagen den 26:e maj är det val till Europaparlamentet. Då kan du vara en av ca 450 personer som gör det möjligt för väljare i Botkyrka kommun att utöva sin demokratiska rättighet – att kunna rösta i fria och direkta val. Under fliken Intresseanmälan kan du anmäla intresse för att arbeta som röstmottagare i Europaparlamentsvalet, söndagen den 26:e maj 2019.

Valnämndens kansli har ännu inte påbörjat bemanningen av vallokalerna men kommer kontakta dig som arbetat med oss tidigare och andra intresserade då vi inleder detta arbete. 

Även inför Europaparlementsvalet 2019 kommer det vara möjligt att ansöka om arbete som röstmottagare i förtidsröstningen, den röstmottagning som pågår 18 dagar innan själva valdagen. Gör en intresseanmälan och maila till val2018-2019@botkyrka.se

Om allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Inför tjänstgöring som röstmottagare i Botkyrka kommun

Tjänstgöring som röstmottagare vid Europaparlamentsvalet på valdagen, den 26:e maj 2019
Datum:
 Söndagen den 26 maj 2019

Uppdraget som röstmottagare
Inför val delas Botkyrka kommun in i olika valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där det jobbar mellan 6-7 röstmottagare, beroende på hur många väljare som finns i valdistriktet. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en som vice ordförande, resterande är förordnade som röstmottagare. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att jobba som röstmottagare och det är röstmottagarna som svarar för ordning i och intill vallokalen. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad och stresstålig, samt ställer höga krav på noggrannhet och tålamod. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent inpå natten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • Har fyllt 18 år senast valdagen den 26 maj 2019
  • Talar god svenska
  • Andra språkkunskaper är meriterande
  • Är stresstålig 
  • Är serviceinriktad och noggrann 
  • Inte kandiderar på lista för något parti


Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen).