Botkyrka

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extraval. 

Valnämnden i Botkyrka är den lokala valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstning i Botkyrka kommun. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna. 

Vill du arbeta som röstmottagare?

Vi kommer öppna upp för möjligheten att lämna intresseanmälan att arbeta som röstmottagare när ett nytt val närmar sig. Nästa val är till Riksdag, kommun och landsting och hålls i september 2022. Vi planerar att öppna upp för nya intresseanmälningar under hösten 2021.